Tepelná čerpadla - výběr

tepelná čerpadla, vertikální vrt nebo kolektor a už šetříte

Výběr tepelného čerpadla

Princip tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla jsou moderní zařízení, která dokáží velice efektivně šetřit na energiích v domě. Tepelná čerpadla se vyrábějí v několika různých provedeních. Pojďme se ale vrhnout na to, v čem vlastně tkví podstata těchto spořičů peněz.

Tepelná čerpadla využívají toho, že převádí teplo z vnějšího prostředí a jsou tak schopna ohřívat vodu pro rozvod po domu nebo vytápět dům. Existuje několik typů tepelných čerpadel a označují se podle toho, mezi jakými prostředími výměna tepla probíhá.

Jedním z nejpoužívanějších tepelných čerpadel je čerpadlo typu země/voda. Tento typ tepelného čerpadla funguje tak, že se do země zapustí zkroucené potrubí nebo kolektor až do takové hloubky, kde země nezamrzá. I v takové hloubce je teplota stále 4°C a toho právě tepelná čerpadla využívají. Zde se médium, které je buď solanka nebo nemrznoucí kapalina nechá ohřát a putuje zpět do tepelného výměníku, který je ukrytý někde ve sklepě. Nejčastěji to bývá někde ve sklepě nebo v garáži. V tepelném výměníku se médium přemění na plyn a kompresorem rychle stlačí. Podle fyzikálních zákonů se se zvyšujícím tlakem zvyšuje i teplota, proto se plyn ohřeje až na 80°C.

Tento ohřátý plyn začne ohřívat vodu, která se následně bude rozvádět po domě nebo třeba ohřívat vodu v bazéně. Plyn se nechá opět zkapalnit a jde zpět pod zem, kde se opět ohřeje a celý koloběh pokračuje znovu. Je také možné místo kolektoru použít vrt, který když se dobře použije může dojít k výsledné teplotě až 10°C. Vertikální vrt je o mnoho dražší, je také ale účinnější.

Dále se používají také tepelná čerpadla typu vzduch/voda, voda/voda, vzduch/vzduch. Tepelná čerpadla se označují dvěma slovy. První slovo určuje zdroj energie a druhé slovo za lomítkem nám říká na jaké medium budeme získané teplo přenášet. Tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch je ale použitelné spíše jako klimatizaci na léto a tepelné čerpadlo na zimu. Toto čerpadlo je konstruováno tak, že splňuje obě tyto funkce.

Tepelné čerpadlo čerpá energii ze zdroje, který nikdo nechce zaplatit. Není to tedy plny, dřevo ani elektřina, za které zaplatíte spoustu peněz. Je pravda, že je potřeba živit provoz kompresoru a čerpadla. Tepelný výměník je většinou poháněn elektřinou. V konečném výsledku se vám však investice a provoz do tepelného čerpadla vyplatí.

Podle statistik využívá nějakého tepelného čerpadla každá desátá novostavba. A především pak nízkoenergetické domy.

Všechna práva vyhrazena © 2018 Tepelné čerpadlá